in English
 

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. Sen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten vaaratekijöiden sekä perimän merkitystä valtimotautien sairastumisriskiin aikuisena.

LASERI-tutkimus alkoi vuonna 1980, jolloin yli 3 500 lasta ja nuorta osallistui ensimmäiseen suureen kenttätutkimukseen. Sen jälkeen tutkimushenkilöitä on seurattu useissa kenttätutkimuksissa, joista viimeisin valmistui vuonna 2012.

LASERI:n viimeisimpään seurantaan osallistui yli 2 000 tutkimushenkilöä. He olivat iältään 34-50-vuotiaita. Tässä seurannassa tutkimushenkilöille tehtiin sydämen ultraäänikuvaus, maksan ultraäänikuvaus ja kognitiotestaus. Aikaisemmissa tutkimuksissa on ultraäänikuvauksia tehty varhaisten, oireettomien valtimomuutosten selvittämiseksi. Kuvantamistutkimusten avulla on mahdollista selvittää elintapojen ja riskitekijöiden yhteyksiä sydämen rakenteeseen ja toimintaan, maksan rasvoittumiseen, kaulavaltimoiden seinämäpaksuuteen ja joustavuuteen sekä olkavaltimon sisäkalvon toimintaan.

Yksi tärkeimmistä LASERI-tutkimuksen löydöksistä on, että lapsuus- ja teini-iän riskitekijöillä, kuten kohonneella seerumin kolesterolipitoisuudella ja verenpaineella, lihavuudella sekä tupakoinnilla, on tärkeä merkitys valtimokovettumataudin varhaismuutosten syntyyn. Tuloksesta johtuen viime aikoina onkin painotettu lapsuusiän elintapojen merkitystä sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä.

 

Näin tutkimus on edennyt >

 
  Viimeisimmät suositukset Yhdysvalloista - Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy
lapsuudesta alkaen
Lue artikkeli
  Liikunnallisen elämäntavan eväät alkavat rakentua varhain lapsuudessa
Lue artikkeli
  Mitä tiedämme lapsen riskistä sairastua aikuisena sydän- ja verisuonitauteihin?
Lue artikkeli
  Miksi sepelvaltimotauti on edelleen enemmän itä- kuin länsisuomalaisten vaiva?
Lue artikkeli
  Sepelvaltimotaudin riskitekijät merkityksellisiä lapsuusiästä lähtien
Lue artikkeli
  Miksi sepelvaltimotaudin riskitekijöihin tulisi puuttua jo varhaislapsuudessa?
Lue artikkeli

 

  Lehdistötiedote I
  Lehdistötiedote II
  yle.fi
  mtv3.fi

 

Olli Raitakari
Professori, tutkimuksen koordinaattori
Puh. 02 333 7556
Fax: 02 333 7270
Email: olli.raitakari(a)utu.fi

Nina Ruotsalainen
Projektisihteeri
Puh. 02 333 7220
Fax: 02 333 7270
Email: nina.ruotsalainen(a)utu.fi

Turun yliopisto
Sydäntutkimuskeskus
Kiinamyllynkatu 10
20520 TURKU

 

Copyright 2013 LASERI - Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projekti | Webdesign: graafi.net