in English
 

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, ja siinä selvitetään sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä yksilön koko elinkaaren aikana. LASERI-tutkimuksen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten riskitekijöiden sekä perimän merkitystä sairastumisriskiin aikuisena. Nyt tutkimus laajenee LASERI – kolme sukupolvea tutkimukseksi, joka kattaa alkuperäisten tutkittavien lisäksi myös heidän vanhempansa ja lapsensa.

LASERI-tutkimus alkoi vuonna 1980, jolloin 3 596 lasta ja nuorta osallistui ensimmäiseen suureen kenttätutkimukseen. Tämän jälkeen tutkimushenkilöitä on seurattu useissa kenttätutkimuksissa, joista viimeisin valmistui vuonna 2012. Viimeisimpään seurantaan osallistui yli 2 000 iältään 35-50-vuotiasta tutkimushenkilöä.

LASERI-tutkimuksessa kerätyn tiedon avulla selvitetään sairauksien syitä, kehitetään menetelmiä sairauksien ehkäisyyn ja toteamiseen, sekä tutkitaan ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen liittyviä tekijöitä. Yksi tärkeimmistä LASERI-tutkimuksen löydöksistä on, että lapsuus- ja nuoruusiän riskitekijöillä, kuten kohonneella seerumin kolesterolipitoisuudella ja verenpaineella, lihavuudella sekä tupakoinnilla, on tärkeä merkitys valtimokovettumataudin varhaismuutosten syntyyn. Tämän tutkimustuloksen seurauksena viime aikoina onkin alettu painottaa lapsuusiän elintapojen merkitystä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä.

Vuonna 2018 käynnistyvän LASERI-tutkimuksen uudessa seurantatutkimuksessa kerättävän tiedon avulla on tarkoitus selvittää myös sitä, onko vanhempien tai isovanhempien altistuminen riskitekijöille, kuten tupakansavulle, ympäristömyrkyille ja psykososiaaliselle stressille, yhteydessä jälkeläisten sydän- ja verisuonitautien riskiin, kognitiivisiin toimintoihin sekä psykologiseen hyvinvointiin. Näiden kysymysten selvittämiseksi LASERI-tutkimus laajenee LASERI – kolme sukupolvea tutkimukseksi, johon kutsutaan alkuperäisten LASERI-tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden lisäksi heidän lapsensa ja vanhempansa.

Näin tutkimus on edennyt >

 
  Ohjeita tutkimukseen osallistuvalle
  Lomakkeet:
  ALKUPERÄISET LASERI-TUTKITTAVAT(s. 1962-1977)
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely
 

ALKUPERÄISEN LASERI-TUTKITTAVAN VANHEMMAT (s. 1920-1960)
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely

  ALKUPERÄISEN LASERI-TUTKITTAVAN TÄYSI-IKÄISET LAPSET
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely
 

LASERI-TUTKITTAVAN 6.-LUOKKALAISET JA SITÄ VANHEMMAT ALAIKÄISET LAPSET
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely

  LASERI-TUTKITTAVAN 1.-5.-LUOKKALAISET LAPSET
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely
  LASERI-TUTKITTAVAN ALLE KOULUIKÄISET LAPSET
Peruskysely
Ravintokysely
Psykologinen hyvinvointi -kysely
  Tutkimuspaikan kartta - Turku
  Tutkimuspaikan kartta - Tampere
  Tutkimuspaikan kartta - Kuopio
  Tutkimuspaikan kartta - Helsinki
  Tutkimuspaikan kartta - Oulu

 

AJANVARAUS:
Katja Kauttu/Meri Vikström
Puh. 046 922 2772
Email: laseriturku(a)gmail.com

 

Olli Raitakari
Professori, tutkimuksen koordinaattori
Puh. 029 450 2304
Email: olli.raitakari(a)utu.fi

Nina Ruotsalainen
Projektisihteeri
Puh. 029 450 4375
Email: nina.ruotsalainen(a)utu.fi

Turun yliopisto
Sydäntutkimuskeskus
Kiinamyllynkatu 10, krs. B5
20520 TURKU

 

Copyright 2013 LASERI - Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projekti | Webdesign: graafi.net