in English
 

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on pitkäaikainen seurantatutkimus, jossa selvitetään sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä yksilön koko elinkaaren aikana. LASERI-tutkimuksen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten riskitekijöiden sekä perimän merkitystä sairastumisriskiin aikuisena. LASERI-tutkimus alkoi vuonna 1980, jolloin 3 596 lasta ja nuorta osallistui ensimmäiseen suureen kenttätutkimukseen. Tämän jälkeen tutkimushenkilöitä on seurattu useissa kenttätutkimuksissa, joista viimeisin toteutettiin vuosina 2018-2020.

Viimeisimmän kenttätutkimuksen yhteydessä LASERI laajentui kolme sukupolvea kattavaksi tutkimukseksi, kun siihen osallistui alkuperäisten tutkittavien lisäksi myös heidän vanhempansa ja lapsensa. Kaikkiaan tähän tutkimukseen tuli mukaan 7 345 henkilöä – 2 128 alkuperäistä tutkittavaa sekä 2 460 heidän vanhempaansa ja 2 757 lastaan. Kerätyn tiedon avulla on tarkoitus selvittää, onko vanhempien tai isovanhempien altistuminen riskitekijöille, kuten tupakansavulle, ympäristömyrkyille ja psykososiaaliselle stressille, yhteydessä jälkeläisten sydän- ja verisuonisairauksien riskiin, kognitiivisiin toimintoihin sekä psykologiseen hyvinvointiin.

LASERI-tutkimuksessa kerätyn tiedon avulla selvitetään sairauksien syitä, kehitetään menetelmiä sairauksien ehkäisyyn ja toteamiseen sekä tutkitaan ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen liittyviä tekijöitä. Yksi tärkeimmistä LASERI-tutkimuksen löydöksistä on, että lapsuus- ja nuoruusiän riskitekijöillä, kuten kohonneella seerumin kolesterolipitoisuudella ja verenpaineella, lihavuudella sekä tupakoinnilla, on tärkeä merkitys valtimokovettumataudin varhaismuutosten synnyssä. Tämän tutkimustuloksen seurauksena viime aikoina onkin alettu painottaa lapsuusiän elintapojen merkitystä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä.

Näin tutkimus on edennyt >

 
 

Joel Nuotio, Tomi T. Laitinen, Markus Juonala
Mistä ero sepelvaltimotaudissa idän ja lännen välillä johtuu?
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2020;136(23):2583-9

 

 

   
 

 

   
   

 

Olli Raitakari
Akatemiaprofessori, tutkimuksen koordinaattori
Puh. 029 450 2304
Email: olli.raitakari(a)utu.fi

Nina Ruotsalainen
Projektisihteeri
Puh. 029 450 4375
Email: nina.ruotsalainen(a)utu.fi

Turun yliopisto
Sydäntutkimuskeskus ja Väestötutkimuskeskus
Kiinamyllynkatu 8-10
20520 TURKU

 

 

 

Tietosuojailmoitus

 

Copyright 2013 LASERI - Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projekti | Webdesign: graafi.net