Turku

Helsinki

Tampere

Kuopio

Jyväskylä

Oulu

University of Turku

Senior Scientists Olli Raitakari
Jorma Viikari
Tapani Rönnemaa
Markus Juonala
Ari Ahola-Olli
Olli Hartiala
Jarkko Heiskanen
Harri Helajärvi
Jonna Juhola
Jari Kaikkonen
Juha Koskinen
Petri Kresanov
Ville Kytö
Tomi Laitinen
Costan Magnussen
Juha Mykkänen
Joel Nuotio
Katja Pahkala
Niina Pitkänen
Elina Puolakka
Kristiina Pälve
Suvi Rovio
Saku Ruohonen
Liisa Viikari
Lauri Vähämurto

University of Helsinki

Senior Scientists Marko Elovainio
Eero Jokinen
Liisa Keltikangas-Järvinen
Mika Kivimäki
Leena Räsänen
Christian Hakulinen
Taina Hintsa
Markus Jokela
Vera Mikkilä
Laura Pulkki-Råback
Tom Rosenström
Sanna Tolonen
PhD Scientists Elli Oksman
Aino Saarinen
Kateryna Savelieva
Karolina Wesolowska

University of Tampere

Senior Scientists Terho Lehtimäki
Mika Kähönen
Nina Hutri-Kähönen
Jussi Hernesniemi
Juulia Jylhävä
Juho-Pekka Karjalainen
Saara Marttila
Nina Mononen
Niku Oksala
Emma Raitoharju
PhD Scientists

Joanna Ciantar
Leena Hakkarainen
Binisha Hamal Mishra
Jaakko Laaksonen
Leo-Pekka Lyytikäinen
Sonja Rajić
Miska Sulkava

University of Kuopio

Senior Scientists Matti Pietikäinen
Tomi Laitinen
Heli Saarelainen
PhD Scientists Helena Taivainen

University of Jyväskylä &
Jamk University of Applied Sciences, Likes

Senior Scientists Mirja Hirvensalo
Tuija Tammelin
Xiaolin Yang
Kasper Salin
Sanna Palomäki
Irinja Lounassalo
Kaisa Kaseva
Jaana Kari
Scientists Janne Kulmala

University of Oulu

Senior Scientists Leena Taittonen
Päivi Tossavainen
Matti Nuutinen
Mirka Hintsanen

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 The Cardiovascular Risk in Young Finns Study | Webdesign: graafi.net